A Sociedade Filarmónica Ferrolana é unha sociedade cultural privada sin ánimo de lucro, que ten por obxecto promocionar a música de cámara, sinfónica, coral e a danza.

Composición da xunta directiva da Sociedade:

  • Presidente: Ángel García Sisto
  • Vicepresidente: Fernando Bores Gamundi
  • Secretaria: Montserrat Dopico Malde
  • Tesoreira: Carmen Alberto Ucha
  • Vocal: Flor Castro Rascado
  • Vocal: Miguel García Corral.
  • Vocal: María José Ballesteros Álvarez.

Seleccionar idioma